Generalforsamling

  I henhold til vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Haderslev Fotoklub.

  onsdag den 5. februar 2020 klokken 19.00 i Vedsted Fælleshus Multirum.

   

  Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning.

  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • På valg er;

  • Niels-Erik Lund Jespersen (Formand)

  • Povl Bull-Hansen (Næstformand)

  7. Valg af suppleant.

  8. Valg af bilags kontrollant.

  9. Eventuelt.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til

  For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent være betalt inden 1. februar 2020. Kontingentet indbetales på klubbens konto i Frøes reg. 9737 konto 0003462870 eller på mobilpay 41127433.

  Med venlig hilsen Bestyrelsen


   

  Klubprogram 1. halvår 2020

  Adobe PDF file icon 32x32

  © Haderslev Fotoklub og klubbens medlemmer